Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Reiki beoefenenReiki wordt door beoefenaars omschreven als een natuurlijke genees-

wijze,ikzelf beoefend sedert maart 2003 reiki eerste graad.Ik had rug-

klachten en hoofdpijn,nekpijn die steeds maar erger werden.Door een

 

boek te lezen van reiki begon mijn nieuwsgierigheid te groeien.Ik

deed een cursus en had met fierheid mijn eerste graad behaald.Dagelijks

probeer ik te oefenen,het moet niet lang zijn,je voelt je gewoon beter

worden .Ik ben blij reiki te leren kennen op mijn pad!! Reiki kan gebruikt

 

worden om een positieve invloed uit te oefenen op  dishar-

monie in ieder deel van (bevoorbeeld het menselijk  wezen).Het wordt ge-

bruikt ter behandeling van klachten  op fysiek ,emotioneel, mentaal en spiri-

tueel niveau,en eveneens ter versterking van gezondheid en welbevinden.

Beoefenaars claimen, dat het een alomvattend harmoniserende uitwerking

kan hebben op alles  waaraan energie ten grondslag ligt; zoals mensen,

dieren,planten,objecten als situaties.

(Zie foto hier naast) Dit is Mikao  Usui ontwikkelde Reiki als behan-

delvorm,begin 20ste eeuw in Japan,waar hij het vermogen ener-

getisch te genezen,naar verluidt 'ontving',na een lange zoektocht op

de 21ste dag een periode van vasten en meditatie op de berg Kurama.

De vijf spirituele principes van Reiki door Dr.Mikao Usui vastgelegd.

°Wees juist vandaag niet geërgerd.

°Maak je juist vandaag geen zorgen.

°Eer je leraren,je ouders en de ouderen.

°verdien je brood eerlijk.

°Wees dankbaar tegenover alles wat leeft.